دانلود با لینک مستقیم فایل(پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی)

پروپوزال مدیریت دولتی در مورد سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد ) این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته مدیریت دولتی ، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است. فهرست مطپروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی||زِد تی39024336|ztk50402910|دانلود پروپوزال رشته مدیریت دولتی , پروپوزال آماده مدیریت دولتی , دانلود پروپوزال آماده مدیریت دولتی , نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد مدیریت دولتی , پاورپوینت پروپوزال مدیریت دولتی , پروپوزال مدیریت دولتی , رایگان , روش تحقیق , پروپوزال پر شده رشته مد,,,
پروپوزال رشته مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی

پروپوزال مدیریت دولتی در مورد سنجش عوامل مؤثر بر توسعه اشتغال
( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )
این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته مدیریت دولتی ، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.

فهرست مطالب :
عنوان پروپوزال
جدول اطلاعات مربوط به اساتيد مشاور
جدول اطلاعات مربوط به پروپوزال
تعریف مساله
بیان مساله
اهداف تحقیق
سوال های اصلی تحقیق
پیشینه تحقيق
ضروت انجام تحقيق
فرضيه های تحقیق
روش انجام تحقيق
منابع تحقیق
و ...در ادامه به بخشی از این پروپوزال می‌پردازیم:

مقدمه
چالش های اشتغال یا موضوع کار و بیکاری نه فقط یکی از مهمترین مسائل اجتماعی روز در کشور به شمار می آید، بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در دو دهه گذشته می توان آنرا مهم ترین چالش اجتماعی چند دهه آینده نیز به حساب آورد. هم اکنون یکی از اصلی ترین دغدغه های دولت دهم توسعه امور کارآفرینی و اشتغال می باشد(صفاری و دیگران، 1389). رشد مستمر و توسعة پايدار اقتصاد نيازمند بهره برداري بهينه از منابع توليدي است. در اين ميان، مهم ترين و حساسترين عامل، عبارت از نيروي انساني است. نيروي انساني نقشي دوگانه در برنامه ريزي هاي اقتصادي ايفا مي نمايد زيرا از يك سو، به عنوان عامل توسعه و از سوي ديگر، به عنوان هدف توسعه مطرح مي باشد. سرمايه انساني، به ويژه در دهه هاي اخير، در نظريه هاي توسعه مورد توجه جدي قرار گرفته و مزيت نسبي كشورها، با توجه به سرمايه انساني آنها مشخص مي شود(پیراسته و کریمی، 1385). امروزه بر اساس الگوهاي رشد اقتصادي، مؤلّفه هاي به كارگيري نيروي انساني، تقويت سرماية انساني و تقويت سرماية اجتماعي، از مهمترين عوامل رشد و توسعة اقتصادي يك كشور محسوب مي شوند. لذا دولتهاي جوامع مختلف بر آن تأكيد زيادي دارند و بخش زيادي از منابع خود را در جهت تقويت آنها كار مي گيرند(کاشیان و غضنفر نژاد، 1389).
موضوع اشتغال نیروی انسانی در عرصه های مختلف اجتماعی و در میان اقشار مختلف جامعه حائز اهمیت می باشد. در این میان اشتغال بسیجیان به عنوان پیشروان در عرصه نهادهای مردمی و فعالان در زمینه های مختلف اجتماعی که نقش مهمی در سازندگی و بهبود امور فرهنگی اجتماعی دارند، نیز در خور توجه است و با توجه به گسترده بودن سازمان بسيج و نفوذ در اقشار متنوع جامعه، موضوع اشتغال و ظرفیت های توسعه اشتغال بسیجیان، اهميت مضاعفي مي يابد(طاهری ،1391،ص1)....
توضیحات پروپوزال :
- این پروپوزال کاملا استاندارد می باشد و مطابق اصول پروپوزال نویسی نگارش شده است
- مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد.
- مناسب برای دانشجویانی که می‌خواهند با نگارش صحیح پروپوزال نویسی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوند.
فرمت فایل : Word قابل ویرایش