دانلود با لینک مستقیم فایل(پاورپوینت برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی)

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش) قسمتی از متن پاورپوینت : تعداد اسلاید : 17 صفحه برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی مقدمه از آنجائیكه انسان وجوامع انسانی دربستر زمان قرار دارند ومكلف به حركت عینی ونیل به كار هستند می توان مقاصد نسبی برای این حركپاورپوینت برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی||زِد تی40205272|ztk50402910|دانلود پاورپوینت برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی,بررسی برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی,پاورپوینت جامع و کامل برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی,کاملترین پاورپوینت برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی,پکیج پاورپوینت برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی,مقاله برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی,تحقیق برآورد نیروی انسانی
پاورپوینت برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی

نوع فایل: پاورپوینت (قابل ویرایش)

قسمتی از متن پاورپوینت :

تعداد اسلاید : 17 صفحه

برآورد نیروی انسانی براساس نگرش سیستمی مقدمه از آنجائیكه انسان وجوامع انسانی دربستر زمان قرار دارند ومكلف به حركت عینی ونیل به كار هستند می توان مقاصد نسبی برای این حركت درنظر گرفت كه فرد درهر زمان دریكی ازاین مسیرها قرار می گیرند
طراحی دقیق انتقال از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب “مسیر حركت “ یا “خط مشی “را مشخص می نماید
تلاش جهت دستیابی به راههایی كه بتوان با توسل به آنها كاركنان سازمان رادروضعیتی قرار داد كه وظایف خود رابه نحو احسن انجام دهند بهترین ابزاررا جهت رسیدن به اهداف سازمان دراختیار می گذارد
لذا باید تلاش شود كه ابتدا سه عامل فرد كار ومدیریت درهر سیستمی روشن گردد .
چه كسی چه كاری راتحت چه شرایطی یا چه مدیریتی انجام دهد پرستاری پرستاری یك حرفه پویاست كه عملكرد آن بطور مداوم درحال تغییر می باشد

اهم فعالیت های پرستاری درحیطه های مختلف درمان:

حیطه مراقبتی ودرمانی
حیطه حفاظتی
حیطه آموزشی
حیطه هماهنگی
حطیه مراقنت بهداشتی (پیشگیری-درمان وتوانبخشی)

سلامتی حق هر انسان است ووضعیتی است كه فرد حق مطالبه آن رادارد سازمان مورد بحث ما یعنی بیمارستان جهت دستیابی به اهداف خود :
ارائه خدمت و بهبود حال بیماران
و
درنهایت اعتلای سطح سلامت جامعه

نیاز به همكار كاركنان خاص به نام
پرستار یا گروه پرستاری
دارد

طراحی نیروی انسانی روشی جهت تشخیص وضعیت موجود ورسیدن به وضعیت مطلوب می باشد
یا
نیروی انسانی مناسب مورد نیاز درزمان ومكان مناسب

نیروی انسانی مورد نیاز= اضافه شدگان + جداشدگان - نیروی انسانی موجود اقدامات لازم جهت برآورد نیروی انسانی ( براساس اصول Decision making) جمع آوری اطلاعات
تبین وضع موجود:
نیاز بیماران درگروه های مختلف
رده ای حرفه ای ونیمه حرفه ای درپرستاری
روشها ودستوالعملهای اجرائی حاكم درجامعه ادامه تعیین راه حلها (فرضیه ها):

برآورد براساس روش عبدا.. ولوین

برآورد براساس روش سازمان بهداشت جهانی

برآورد براساس روش سنتی

برآورد براساس روش نگرش نظام گرا
برآورد براساس روش عبدا.. ولوین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز=

تعداد تخت*مجموع ساعات مراقبت مستقیم وغیر مستقیم * روزهای سال


ساعت كار پرسنل درروز* تعداد روزهای مفید كاری در سال

مراقبت مستقیم در بخشهای عمومی در24 ساعت به ازای هر تخت= 4 ساعت
مراقبت مستقیم در بخشهای ccu در24 ساعت به ازای هر تخت= 8 ساعت
مراقبت مستقیم در بخشهایIcu در24 ساعت به ازای هر تخت= 12 ساعت

مراقبت غیر مستقیم در بخشهای عمومی در24 ساعت به ازای هر تخت= 1-0.7 ساعتبرآورد براساس روش سازمان بهداشت جهانی تعداد نیروی انسانی مورد نیاز=

تعداد تخت* میزان ساعت كار مفید مراقبتی* ضریب اشغال تخت


ساعت كار پرسنل درروز

كل ساعت مراقبت در24 ساعت در بخش داخلی وجراحی= 5 ساعت
كل ساعت مراقبت در24 ساعت در بخش كودكان وزنان= 6 ساعت
كل ساعت مراقبت در24 ساعت در درمانگاهای روزانه= 2 ساعت
كل ساعت مراقبت در24 ساعت در بخش داخلی وجراحی= 5 ساعت
كل ساعت مراقبت در24 ساعت در اتاق عمل ودیالیز وccu -Icu= 24 ساعت
برآورد براساس روش سنتی به ازای هر8 تخت عمومی 1 پرسنل + ضریب یك سوم به ازای هر شیفت
<

توجه: متن بالا فقط قسمت کوچکی از محتوای فایل پاورپوینت بوده و بدون ظاهر گرافیکی می باشد و پس از دانلود، فایل کامل آنرا با تمامی اسلایدهای آن دریافت می کنید.