دانلود با لینک مستقیم فایل(پرسشنامه ارزیابی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی)

دانلود بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد مشخصات فایل تعداد صفحات5حجم0/14 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc توضیحات کامل دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه ارزیابی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی *** پرسشنامه ارزیابی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی||زِد تی42076128|ztk50402910|پرسشنامه شایستگی های منابع انسانی,پرسشنامه استراتژی های منابع انسانی,پرسشنامه ارزیابی شایستگی های منابع انسانی,پرسشنامه ارزیابی استراتژی های منابع انسانی
پرسشنامه ارزیابی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی

دانلود بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات5حجم0/14 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریتپرسشنامه ارزیابی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی *** این پرسشنامه بر گرفته شده از پایان نامه تایید شده کارشناسی ارشد می باشد *** پرسشنامه دارای 26 سوال است پرسش نامه زیر در راستای پژوهشی با عنوان بررسی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی در پالایشگاه نفت شازند تهیه شده است. لذا با تخصیص زمان بطور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر ارائه دهید. مقیاس طیف لیکرت (کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم)

دانشکده مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(A.M)

عنوان:

بررسی رابطه شایستگی های منابع انسانی با استراتژی های منابع انسانی در پالایشگاه نفت شازند

استاد راهنما:

استاد مشاور:

نگارش:

مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد


"