دانلود با لینک مستقیم فایل(سطوح و مدل های توسعه منابع انسانی با رویکرد باز و بسته به آن)

هدف از این تحقیق بررسی می باشد مشخصات فایل تعداد صفحات38حجم0/20 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx توضیحات کامل فعاليت توسعه منابع انساني شامل طراحي و ارايه آموزش ، پرورش و توسعه براي بهبود اثربخشي سازماني مي باشد(وودويك و باتستا،2002). به منظور آزمون مدل مسطوح و مدل های توسعه منابع انسانی با رویکرد باز و بسته به آن||زِد تی42079258|ztk50402910|توسعه منابع انسانی,مدل های توسعه منابع انسانی,انواع مدل هاي توسعه منابع انساني,تحقیق در مورد توسعه منابع انسانی,سطوح تجزیه و تحلیل توسعه منابع انسانی,رويكرد باز و بسته به توسعه منابع انساني
سطوح و مدل های توسعه منابع انسانی با رویکرد باز و بسته به آن

هدف از این تحقیق بررسی می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات38حجم0/20 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل

فعاليت توسعه منابع انساني شامل طراحي و ارايه آموزش ، پرورش و توسعه براي بهبود اثربخشي سازماني مي باشد(وودويك و باتستا،2002). به منظور آزمون مدل مناسب براي توسعه ي منابع انساني، شناخت مدل هاي مختلف توسعه ي منابع انساني ضروري است.

براساس مطالعات انجام شده ، مدل هاي توسعه ي منابع انساني در دو طبقه كلي قابل تقسيم مي باشند؛ توسعه ي منابع انساني به عنوان يك وظيفه در منابع انساني و. توسعه ي منابع انساني به عنوان يك حوزه مطالعاتي در بخش توسعه ي منابع انساني به عنوان يك وظيفه در منابع انساني ، سه مدل شامل مدل عقلايي ، مدل طبيعي و مدل توسعه ي منابع انساني مبتني بر نقاط مرجع استراتژيك مطرح مي شود. در بخش توسعه ي منابع انساني به عنوان يك حوزه ي مطالعاتي، دو مدل رويكرد باز و بسته و مدل I-A كه براساس مطالعات جامعه شناسان در زمينه ي نظريه ي اقدام عمومي است مطرح خواهد شد.

فهرست مطالب

2-1- مقدمه 10
2-2 توسعه ي منابع انساني 11
2-2-1 مفهوم توسعه ي منابع انساني 11
2-2-2 سطوح تجزيه و تحليل در توسعه ي منابع انساني 14
2-2-3 مدل هاي توسعه منابع انساني 15
2-2-4 مدل هاي عقلايي توسعه ي منابع انساني 16
2-2-5 مدل هاي طبيعي توسعه ي منابع انساني 16
2-2-5 رويكرد باز و بسته به توسعه ي منابع انساني 20
2-2-6 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از نياز 21
2-2-7 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از فرصت 21
2-2-8 توسعه ي منابع انساني مشتق شده از قابليتها 22
2-2-9 توسعه ي منابع انساني مدل I-A 22
2-2-10 هويت بخشي 23
2-2-11 هم آهنگ سازي 23
2-2-12 موفقيت 24
2-2-13 انطباق 24

2-4 پیشینه تحقیق در مورد توسعه منابع انسانی 39
2-4-1 پیشینه داخلی در مورد توسعه منابع انسانی 392-4-2 پیشینه خارجی در مورد توسعه منابع انسانی 41

2-5 مدل مفهومي‌پژوهش 44
منابع و مآخذ


"