دانلود با لینک مستقیم فایل(ویژگی های معماری ایران، معماری اسلامی و معماری معاصر)

تحقیق ارائه شده با عنوان در 65 صفحه و بصورت قابل ویرایش (word) و کاملا آماده برای پرینت، شامل فهرست مطالب مقدمه و نتیجه گیری، تصاویر از نحوه ی معماری بناها با رعایت کامل نکات ویرایشی عرضه می گردد. فایل بصورت Word+Pdf می باشد. مطالب موجود در این تحقیقویژگی های معماری ایران، معماری اسلامی و معماری معاصر||زِد تی50286793|ztk50402910|تحقیق معماری ایرانی و اسلامی
ویژگی های معماری ایران، معماری اسلامی و معماری معاصر

تحقیق ارائه شده با عنوان در 65 صفحه و بصورت قابل ویرایش (word) و کاملا آماده برای پرینت، شامل فهرست مطالب مقدمه و نتیجه گیری، تصاویر از نحوه ی معماری بناها با رعایت کامل نکات ویرایشی عرضه می گردد. فایل بصورت Word+Pdf می باشد.


مطالب موجود در این تحقیق شامل:فهرست مطالب


الهام و برداشت از مفاهيم بنيادي معماري ايران.. 5


مقدمه. 5


1.درون‏گرايي.. 6


2.مركزيت... 7


3.انعكاس.... 7


پيوند معماري با طبيعت... 8


هندسه. 9


هندسه ساختمان هشت‏10


شفافيت و تداوم. 11


راز و ابهام. 12


تعادل موزون/توازن حساس.... 14


چشم‏دل.. 16


پيدايش فرم در معماري ايراني.. 18


فرم‏هاي ساده19


1. صفه يا تخت... 19


2.برج‏ها و منارها20


3.ايوان.. 20


4.تالار21


5.چهار طاق.. 21


6.دالان.. 22


7. حياط.. 23


فرم‏هاي مركب... 24


1.تخت-منار25


2.تخت-ايوان-تالار25


3.ايوان-چهار طاق.. 26


نتیجه. 28


معماری ایرانی.. 30


مقدمه. 30


تاريخچه معماري معاصر ايران.. 31


- نخست تحولات اوليه در دو.رة قاجاريه. 33


- دوم ، تحولات در دورة ناصر الدين شاه33


کاخ ها35


برسي آثار دو معمار معاصر ايراني.. 44


ب - سيد هادي ميرميران.. 53


سير تحول و ويژگيهاي معماري ميرميران.. 55


معماری بناهای معاصر و جدیدتر. 57


بناي مجموعة فرهنگستانهاي ايران.. 57


بناي كتابخانة ملي ايران.. 61


بناي موزة ملي آب ايران.. 63