دانلود با لینک مستقیم فایل(نمونه سوالات حسابان 1 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت خرداد ماه همراه با راهنمای تصحیح)

مشخصات فایل: فرمت فایل: وورد، Word تایپ شده ( قابل ويرايش و آماده پرينت ) 6 سری آزمون کامل مخصوص نوبت دوم خرداد ماه که هر کدام بصورت مجزا راهنمای تصحیح و پاسخنامه دارد. تعداد صفحات: 37 صفحه تعداد سوالات: 100 عدد سوال کیفیت: بسیار عالی نوع سوالات: تشرنمونه سوالات حسابان 1 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت خرداد ماه همراه با راهنمای تصحیح||زِد تی50660930|ztk50402910|نمونه سوالات,سوالات حسابان1
نمونه سوالات حسابان 1 پایه یازدهم ریاضی فیزیک نوبت خرداد ماه همراه با راهنمای تصحیحمشخصات فایل:


فرمت فایل: وورد، Word تایپ شده( قابل ويرايش و آماده پرينت )


6 سری آزمون کامل مخصوص نوبت دوم خرداد ماه که هر کدام بصورت مجزا راهنمای تصحیح و پاسخنامه دارد.


تعداد صفحات: 37 صفحه


تعداد سوالات: 100 عدد سوال


کیفیت: بسیار عالی


نوع سوالات: تشریحی، تستی، جای خالی، صحیح و غلط و........


قسمتی از متن نمونه سوالات:


(ممکن است هنگام کپی متن در قسمت زیر سوالات به هم ریخته باشد اما در فایل های دریافتی توسط شما مطالب کاملا مرتب و بدون بهم ریختگی است.)صحیح و غلط را مشخص کنید.


الف) اگر آنگاه .


ب) اگر آن گاه .


مقدار عددی کدام گزینه از بقیه کمتر است؟


1) 2) 3) 4)طول ضلع مربعی متر است. ابتدا نیمی از مساحت مربع را رنگ می کنیم. سپس نیمی از مساحت باقی مانده را و به همین ترتیب در هر مرحله نیمی از مساحت باقی مانده از قبل را رنگ می کنیم. پس ار دست کم چند مرحله حداقل 99 درصد سطح مربع رنگ شده است؟


به روش هندسی، تعداد و مقدار تقریبی جواب های معادله را محاسبه کنید.


فاصله خطهای موازی و برابر است. اگر ، مقدار را تعیین کنید.


نمودار توابع زیر را رسم کنید. و .


اگر و ، دامنه را محاسبه کنید.


حاصلضرب ریشه های معادله را پیدا کنید.اگر و مقدار را پیدا کنید.ضابطه ی وارون تابع را پیدا کنید.

حداقل چند جمله از دنباله حسابی ...,19,15,11 جمع کنیم تا حاصل منفی شود؟


به ازای کدام مقدار k در معادله ی=0 بین ریشه ها رابطه


برقرار است.


معادله را به روش هندسی حل کنید.


فاصله نقطه ای واقع بر نیم ساز ناحیه دوم از خط به معادله 3y-2+4=0 برابر است مختصات این نقطه را بدست آورید.


آیا دوتابع و با هم مساویند؟چرا؟


اگر و باشد تابع را به دست آورید.


اگر و F(x)= باشند .دامنه تابع fog را بدست آورید؟


الف: اگر تابع نماییبا دامنه IR نزولی باشد حدود m رابیابید.


ب: فاصله نقطه برخورد تابع نمایی با محور yها و نقطه برخورد معکوس این تابع با محور x ها را بدست آورید.