دانلود با لینک مستقیم فایل(جغرافیا سال چهارم انسانی درس اول ماهیت جغرافیا و قلمرو دانش جغرافیا)

حجم فایل : 455.7 KB نوع فایل : پاور پوینت تعداد اسلاید ها : 10 بنام خدا 2 جغرافیا سال چهارم انسانی درس اول:( ماهیت جغرافیا و قلمرو دانش جغرافیا) 3 جغرافیا علم بررسی رابطه متقابل انسان و محیط به منظور بهبود زندگی بشر است. آغاز تاریخ دانش جغرافیا به پاجغرافیا سال چهارم انسانی درس اول ماهیت جغرافیا و قلمرو دانش جغرافیا||زِد تی50674331|ztk50402910|
جغرافیا سال چهارم انسانی درس اول ماهیت جغرافیا و قلمرو دانش جغرافیا

حجم فایل : 455.7 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا 2 جغرافیا سال چهارم انسانی
درس اول:( ماهیت جغرافیا و قلمرو دانش جغرافیا) 3
جغرافیا علم بررسی رابطه متقابل انسان و محیط به منظور بهبود زندگی بشر است.

آغاز تاریخ دانش جغرافیا به پانصد سال قبل از میلاد و به سرزمین یونان می رسد.

اراتوستن دانشمند یونانی سده سوم پیش از میلاد، واضع جغرافیا می باشد و آن را
علم مطالعه زمین به عنوان جایگاه انسان تعریف می کند.

در توسعه دانش جغرافیا، تمدن هایی مانند چین، یونان، روم، ایران، هند و تمدن اسلامی نقش بسزایی داشتند.

4

*گسترش اسلام در جهان و توسعه مناسبات مسلمانان با سایر کشورها تا پایان سده پانزدهم میلادی نقش اساسی و تعیین کننده داشته است.

شاخص مهم در این پیشرفت، گردآوری و تنظیم اطلاعات عمومی و جغرافیایی بوده است.

کشف مناطق جدید توسط مسلمانان، گسترش دین اسلام، تعیین قبله، زیارت اماکن مقدسه، مسافرت برای کسب علم، گردآوری مالیات، بازرگانی و تجارت از دلایل گسترش دانش جغرافیا
می باشد.


نقش مسلمانان در گسترش دانش جغرافیا: 5 جغرافی دانان مسلمان

*به منظور نقشه کشی و آگاهی نسبت به مسائل نظامی مناطق، نیازمند جمع آوری اطلاعات از سرزمین های اطراف بودند.

این حوقل، ابن بطوطه، ابن خردادبه و اصطخری به تالیف مجموعه "المسالک و الممالک"
نمودند.
یاقوت حموی ، یک دایره المعارف مکان ها به نام "معجم البلدان" را تالیف کرد.

معروف ترین دانشمند مسلمان، ابوریحان بیرونی نیز در پایه ریزی و پیشبرد جغرافیای ریاضی و نقشه کشی علمی بی رقیب است. در کتاب التفهیم، نقشه مدوری از جهان ترسیم نمود که در آن موقعیت دریاها و هم چنین ارتباط اقیانوس هند و اقیانوس اطلس را برای نخستین بار نمایش داد. 6


پس از جنگ جهانی دوم، رویکرد به جغرافیا با توجه به چنین علل دستخوش
تحول و تکامل شد.

1.تکامل و شاخه دوانی علوم 2. رشد سریع عکاسی، عکسبرداری، افزایش ماهواره، تهیه نقشه 3. پیشرفت شگفت انگیز ابزارهای اندازه گیری و اطلاعات رایانه ای، نرم افزارها و سخت افزارها، نقشه سازی رایانه ای و به کارگیری سیستم اطلاعات جغرافیایی -4. نیاز به برنامه ریزی فضایی یا آمایش سرزمین در سطوح محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی تحول در جغرافیا 7
1.جغرافیای طبیعی: خاک شناسی، زیست شناسی، آب شناسی، هوا شناسی، زمین شناسی (ژئومورفولوژی)

2.جغرافیای انسانی: جغرافیای روستایی، شهری، رفتاری و فرهنگی، اقتصادی، سیاسی،
تاریخی

3. فنون جغرافیا: علوم فضایی (سنجش از دور GIS)، آمار و فناوری اطلاعات (روش های کمی در جغرافیا)، هندسه (نقشه کشی، کارتوگرافی)
شاخه های گوناگون دانش جغرافیا: *اهداف جغرافیا بر ...